Millaista mielikuvaa haluatte yrityksestänne ja toiminnastanne luoda?

Keskitytään yhdessä markkinointinne ja todellisen maailmanne kohtaamiseen. Siihen pisteeseen, jossa antamanne lupaukset punnitaan ja kuluttajan mielikuva teistä syntyy.

Kerrotaan toiminnastamme kiinnostavasti, luotettavasti ja –innostuneesti!

AI:lla tuotettu teksti antaa usein hyviä ideoita ja kuulostaa vakuuttavalta, muttei välttämättä ole te – eikä siksi välttämättä puhuttele asiakastanne. Mutta hyvä pohja se on.

 

Vastaammeko asiakkaidemme odotuksiin?

Olemmeko varmasti paras me? Ja hyödynnämmekö tämän asemamme mahdollisuudet?

 

Kuinka strategiamme näkyy ilmaisussamme?

Onko markkinointiviestintämme synkassa strategiamme ja brändimme kanssa ja kuinka se voisi niitä paremmin ilmentää? Teemmekö toimenpiteitä, jotka vievät meitä oikeaan suuntaan?

 

Tulemmeko ymmärretyksi?

Ovatko väitteemme valideja ja ymmärretäänkö ne toivomallamme tavalla? Miten meidät ymmärretään?

Liittyykö väitteisiimme ja ilmaisuumme epäselvyyksiä, väärin ymmärtämisen mahdollisuuksia, lapsellisuutta, jäykkyyttä, ylimääräisiä lupauksia tai jopa turhia riskejä? Millaisen kokonaiskuvan itsestämme annamme?

 

Missä valossa arvomme ja kulttuurimme näkyvät?

Kertoessanne toiminnastanne elämänasenne, oikein toimiminen, huolehtiminen, ihmisläheisyys, tasa-arvoisuus, ympäristö ja muu arvoihin kirjattu oikeasti merkityksellinen – tai puhdas sanahelinä – esittäytyvät. Teksteistä näkyy, kuinka ajattelette.

 

Voisimmeko lisätä kaupallista tehoamme kertomalla asioistamme toisin?

Onko sillä arvoa, että erottautuu? Onko alalla sitkeitä tapoja, joita kukaan ei ole uskaltanut haastaa? Onko nyt muutoksen aika? Olisiko asioistanne jokin muukin tapa kertoa kuin nykyinen, jo pitkään käytetty ja hyväksi koettu?

 

 

Mikä on vastaanottajallesi tärkeää? Entä teille?

Miten koukutat?

Miksi tulette valituksi? Miksi kilpailija tulee valituksi? Miksi te ette tule valituksi? (Unohda hinta.)

 

Tunnemmeko asiakkaamme?

Markkinoinnista ei opita, jos asiakkaista ei heru tietoa. Ymmärretäänkö ostajan motiivit? Puhutteleeko teksti uusia asiakkaita vai onko se suunnattu nykyisille, jo olemassa oleville asiakkaille?

 

Media ennen sisältöä?

Digi digi. Mediasta riippumatta tärkeintä on, mitä itsestänne kerrotte. Ei ole itseisarvo olla näkyvästi medioissa, jos sisältö on huttua. Määrätietoisuus ja systemaattisuus jäävät helposti digitaalisuuden trendikkyyksien jalkoihin (niitä väheksymättä), jolloin asioihin ei keskitytä oikeilla painoarvoilla. Eri medioissa voi toimia hyvinkin erilainen sisältö.

 

Otsikko kysyy

Mikä asiakkaillenne on oikeasti tärkeää? Keskitytään siihen. Tässä prosessissa syntyy ymmärrys – ja näkemyksiä.

 

Aloituspalaveri veloituksetta!

Lähtökohdaksi ei tarvita enempää. Edetään projektin vaatimien tarpeiden ja toivomustesi mukaisesti.

Löydetään toisemme.

Lisää referenssejä pyydettäessä.

Ota yhteyttä